Mi a megoldásfókusz?

Maga a megoldásfókuszú rövidterápia vagy brief coaching Steve De Shazer és Insoo Kim Berg úttörő munkájából fejlődött ki, amelyet egy Milwaukee-i családterápiás intézetben végeztek. Mivel a már ismert terápiás megközelítéseket nem tartották elég hatékonynak munkájuk szempontjából, és nem találtak készen új megközelítéseket, saját beszélgetéseik megfigyelésével indultak el a változás útján, amely módszertan a mai napig jellemző maradt a megoldásfókuszú szakemberekre. Több ezer beszélgetés elemzése arra világított rá, hogy a kliensek által kívánt változásokhoz nem a problémák elemzése, okaik feltárása juttat el a leggyorsabban és legkönnyedebben, hanem a kivételek keresése (amikor az adott probléma nem vagy kevésbé volt jelen az életükben), és a vágyott jövő lehető legaprólékosabb kidolgozása. 

A kivételek megtalálása, és annak felismerése, hogy ott és akkor mi az, amit másként tett, segített a klienseknek abban, hogy magukat kompetensebbnek és magabiztosabbnak érezzék. Segített annak felismerésében is, hogy azok az erőforrások, amelyeket ezekben a probléma szempontjából kivételes helyzetekben hasznosítani tudtak, már a rendelkezésükre állnak.

Ez bizonyul sokszor annak az alapnak, amiről bátran el tudunk rugaszkodni (ez Haesun Moon 2-es kvadránsa, ami a múltbéli erőforrásokat „tartalmazza”, lásd: Haesun Moon PdD: Coaching A-tól Z-ig, Mindennapi szavak nem mindennapi használata, Solutionsurfers Magyarország Kft., 2023, Budapest, 18.), ahogy egy lépcsőn is akkor tudunk magabiztosan haladni fölfelé, ha azt a lépcsőt, amin állunk, kellően stabilnak érezzük.

Mi kell még a haladáshoz?

Motiváció!

Akkor indulunk el felfelé, ami kétségkívül erőkifejtést igényel, ha látjuk, mi van a lépcső tetején. Ebben segíti a megoldásfókuszú paradigmában a vágyott jövő kidolgozása, aminek talán legismertebb konkrét alkalmazása a csodakérdés, amely azonban nem elméleti konstrukció, hanem egy beszélgetés dinamikájában született (ügyfél: ahhoz egy csoda kellene…, coach: rendben, tegyük fel, hogy megtörtént ez a csoda…). Megoldásfókuszú coachokként és pszichológusokként abban hiszünk, hogy minél részletesebben látja és éli át valaki azt az állapotot, azt a jövőt, amiben élni szeretne, annál valószínűbb, hogy el is indul feléje. 

Amikor pedig elindul, akkor menet közben nem elég a lépcső tetejét néznie, mert akkor könnyen elbotolhat, hanem hasznos, ha magabiztosan és tudatosan látja az előtte álló lépést a következő vagy éppen az az utáni fokra. Azért is fontos ez, mert ha éppen annyira távolinak érzi valaki a lépcső tetejét, hogy ez nem működik számára közvetlen motivációként, akkor hasznos lehet még éppen elérhetőnek látszó lépcsőfokokat megcélozni. Megoldásfókuszú szakemberként azonban itt sem szívesen maradunk meg az alsó lépcsőfok perspektívájában, hanem arra hívjuk az ügyfelet, hogy ismerje fel azokat a jeleket, amelyekből tudni fogja, hogy elért a következő, vagy az azutáni, vagy az azutáni lépcsőfokra…és már úton is vagyunk… 

A megoldásfókusznak tehát nincs tudományos értelemben vett elmélete. Nem magyarázza meg egy-egy pszichés állapot kialakulásához vezető folyamatot, ami pedig elvárás egy terápiás módszertől az akadémiai keretek között. Azért teszi ezt, mert maga a megoldásfókusz fordítja el a figyelmet a probléma okairól a vágyott jövő és a múltban működő erőforrások és képességek felé egy-egy beszélgetésben. Lássuk be, ezek nem a megszokott terápiás megközelítések, még ha beszélünk is megoldásfókuszú rövidterápiáról. A jövő – ebben a vonatkozásban – nem vizsgálható tudományosan, viszont a vágyaink arra irányulnak, és ott tudnak csak kibontakozni. És ezek a vágyak minket valahogy sokkal jobban érdekelnek és inspirálnak, mint a nem kívánt állapotok okainak ismerete, ezért nem is különböző pszichés állapotok jeleit keressük, hanem azokat az erőforrásokat és vágyakat, amelyek előremozdíthatják ügyfeleinket a saját útjukon, amit csak ők ismernek igazán. 

A megoldásfókusz tehát egyfajta irányítása a figyelemnek. Azt mondjuk, hogy ami működik, abból többet csinálunk, ami pedig nem, ahelyett csinálunk valami mást. Munkánk örök kísérletezés. Talán éppen ettől olyan izgalmas… 

Egy megoldásfókuszú coach előfeltevései 

Megoldásfókuszú előfeltevéseink azonban vannak.

Ezek funkciója azonban nem a tudományos igazság kritériumainak való megfelelés, sokkal inkább abban segítenek, hogy ügyfeleink számára minél hasznosabb partnerek legyünk vágyott jövőjük felé vezető útjukon.

Mik is ezek az előfeltevések? Miért hasznosak az ügyfél számára?

Minden előfeltevés után leírjuk, hogy mi miért tapasztaltuk hasznosnak ügyfélként…de mindenkinek érdemes kipróbálni, és megfigyelni, hogy neki miért hasznosak a brief coach előfeltevései. 

yOuLution, szemléletformáló egyesület, coaching, coach, szemléletformálás, megoldásfókusz

Mik ezek az előfelvetések?

(az idézetek forrása: Peter Szabó: Coaching újratöltve –egy brief coach előfeltevései) 

„Az első ülés olyan hasznos indítást teremthet, hogy az ügyfél ezt követően készen áll arra, hogy saját maga folytassa a megkezdett folyamatot.” 

Mit jelent ez az ügyfél számára?

Úgy tekintenek rám, mint aki képes a maga számára fontos változások megvalósítására. Nem érzem úgy, hogy ezt a szó szoros értelmében a coachnak köszönhetem, inkább egyre növekvő magabiztossággal járom az utamat. 

„Az ügyfelek a megfelelő erőforrásokkal érkeznek az ülésre.” 

Biztonságban és nyugodtan mondhatok el annyit az ügyemről, amennyit szeretnék. Nem érzem azt, hogy a coach faggatna, de azt sem, hogy elutasítana, vagy ne értene meg. Így talán hamarabb is hallom meg a kérdéseit, amelyek furák, de valahogy egyre jobb érzés rájuk válaszolni… 

„A coachnak nem feltétlenül kell tudnia a probléma tényeiről és körülményeiről ahhoz, hogy segítsen.” 

Az az érzés erősödik bennem, hogy mindenem megvan, ami a változáshoz szükséges. Nem vagyok rászorulva más emberre, nem kell, hogy a coach vagy valaki más erőt öntsön belém, és talán éppen ettől a felismeréstől kérek sokkal, de sokkal könnyebben segítséget, amikor éppen mégis jól jönne. 

„Az ügyfelek tudják a legjobban, mi hasznos saját haladásuk szempontjából.” 

Itt végre úgy érezhettem, hogy én vagyok a szakértő a saját ügyemben. Engem más ember tényleg nem ismerhet annyira, mint én saját magamat, mégis sokszor és sokan oktattak már ki életemben. Kíváncsi vagyok, hogy vajon ez a coach miért bízik bennem annyira…talán megbízható is vagyok? 

„A megoldásról folytatott beszélgetés megoldásokat teremt.” 

A probléma, amely oly régóta nyomaszt, egyre távolabb van, egyre kevésbé figyelek rá. Nem gondoltam volna, hogy ilyen egyszerű…ha arról beszélek, arról gondolkodom, amit szeretnék, akkor egyre kisebb a súlya annak, amit nem szeretnék…micsoda könnyedség… 

„Az ügyfelek megvalósíthatják azt az általuk kívánatosnak látott jövőt, amelyet tevékenységek és interakciók formájában leírnak.” 

Először furcsa volt. Annyira megszoktam már a rágódást és a tehetetlenség érzését ebben a témában, hogy nehezemre esett eljutni oda, hogy beszélni, vagy akár gondolni merjek arra az állapotra, ahol nincs jelen a problémám. Lehet, hogy problémafüggő lettem… Ahogy elképzelem, hogy miket csinálok abban az állapotban, ahová vágyok, hogy ki és mit fog reagálni, egyre inkább érzem magam otthon ebben a vágyott helyzetben. Talán egyszer hazaérek… 

„A megcélzott jövőnek léteznek konkrét előjelei.” 

Innen, a vágyott jövőből nézve váltak csak láthatóvá azok a dolgok, amelyek már jelzik, hogy amire vágyok, annak bizonyos részei már itt és most is jelen vannak. Woow, úton vagyok, nem a rajtnál!!! 

„Az előrelépés elkerülhetetlen.” 

Milyen régen nézett rám valaki ilyen bizalommal, hogy egyszerűen biztos benne, hogy képes leszek elindulni a vágyott jövőm felé…sőt, mintha már úton is lennék… 

„A coachok segítenek tudatosítani az ügyfeleknek a már létező megoldásokat.”

Erre még így nem is gondoltam, hogy ez egy működő megoldás, amit én csinálok. Hm…nem is vagyok olyan elveszett… 

„A coach csak tanú az úton.” 

Azt hittem, hogy a coach megoldja a problémámat…milyen jó, hogy nem így történt, és én dolgozhattam magamon. Jó ilyen türelmes, bizalmat sugárzó társsal menni az úton, és azt is jó tudni, hogy én irányítok… 

Mi tehát a megoldásfókusz? Mindez, és még több, de a legfőképpen: partnerség az úton. 

Valahogy próbálunk mi is így kísérni másokat, azzal a megoldásfókuszú figyelemmel és kérdésekkel, amelyek a nem vagy kevésbé működő múlt és a rettegett jövő felől finoman, de kérlelhetetlenül áthelyezik a figyelem fókuszát a múlt erőforrásaira és a vágyott jövőre. A többit pedig ügyfeleinkre bízzuk, akiket tényleg a saját ügyük legjobb szakértőjének tekintünk, mert azt tapasztaltuk, hogy ez már önmagában létrehoz bizonyos hasznos változásokat… 

Ahol bárki kipróbálhatja: Fókuszpróba

Milyen keretek között dolgozunk megoldásfókusszal? 

Megoldásfókuszú csoportfacilitálás  

Megoldásfókuszú egyéni coaching 

Megoldásfókuszú teamcoaching 

Mi az, amit még tudni szeretne a megoldásfókuszról vagy rólunk? Itt megkérdezheti: